• Zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.
  • streeft naar wederzijds begrip en actieve aanvaarding van vluchtelingen en mensen zonder wettige verblijfspapieren met de lokale bevolking.
  • signaleert wantoestanden en klaagt die aan bij de instanties.
  • werkt samen en vormt een netwerk met diverse organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep - lokaal, provinciaal en op Vlaams niveau.
  • luistert en praat met vluchtelingen ondermeer bij huisbezoeken.
  • ondersteunt hen in concrete noden, zowel matereel, emotioneel als structureel.
  • begeleidt hen en wijst de weg in onze samenleving en in de doolhof van de administratie.
  • neemt taken op zich die andere diensten, om uiteenlopende redenen, niet kunnen of willen opnemen.

Deze taken worden opgenomen door werkgroepen, samengesteld uit vrijwilligers.