De Welzijnsschakel ‘Kans kanaaldorpen’ is een feitelijke vereniging met twee zelfstandige antennes.
Enerzijds de antenne Oostakker / Desteldonk en anderzijds de antenne Sint-Kruis-Winkel / Mendonk.

‘Kans’ wil mensen met een beperkt of ontoereikend inkomen uit de kanaaldorpen nabij zijn en dit met veel respect voor hun privacy.

Dit doen we door o.m.:

  • op regelmatige basis huisbezoeken te brengen om tegemoet te komen aan hun evt. eenzaamheid
  • het doorgeven van materiële giften, o.a. kledij, voeding, meubels, … die ons door de plaatselijke bevolking worden aangereikt
  • het maandelijks organiseren van de buurtkoffie waarbij het kans gezin een babbel kan slaan met de lotgenoten en de vrijwilligers
  • maandelijkse organisatie van de mobiele sociale kruidenier i.s.m. SIVI en het OCMW Gent
  • jaarlijkse organisatie van een familie-uitstap gekoppeld aan een gezamenlijk en eenvoudig diner
  • door te verwijzen naar professionele diensten zoals o.a. het OCMW, …
  • beperkte en tijdelijke financiële ondersteuning als een overbrugging van een moeilijke periode.