Vanuit de Franciscaanse spiritualiteit staan vrijwilligers in de Sint-Antoniuskring ten dienste van mensen die steun nodig hebben.

Er is gelegenheid om:

  • vriendschappelijk samen te zijn en iets te drinken;
  • met de medewerkers van de kring te praten;
  • kennissen te ontmoeten en vrienden te maken;
  • allerhande informatie te krijgen.

Indien de medewerkers van de kring het nodig vinden, kan materiële hulp in de vorm van kleding, voedselpakketten of huisraad worden gegeven.

Kleding, huisraad e.d. in goede staat worden graag aanvaard. Deze goederen worden doorgegeven aan mensen die er nood aan hebben, of verkocht in de kringshop of de jaarlijkse fancyfair. De opbrengst van deze verkoop wordt volledig benut voor de ondersteuning van mensen in armoede door Sint-Antoniuskring.

 

Nieuws

Sint-Antoniuskring organiseert regelmatig een overdekte rommelmarkt. De opbrengst daarvan heplpt ons om de ondersteuning van mensen betaalbaar te houden.
De rommelmarkten zijn gepland op deze zondagen: