De 'Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk - Sociale Werken'  werd in 1995 opgericht om, voor zover het in onze mogelijkheden ligt, mensen uit de wijk te helpen. Dit gebeurt onder meer door voedselsteun, die zich richt op mensen uit de buurt die er nood aan hebben.
Op dit ogenblik zijn er een 25-tal vrijwilligers actief bezig.
Waar zinvol worden mensen doorverwezen naar O.C.M.W., Sociaal Centrum Brugse Poort of naar andere KRAS-werkingen. Onze werking maakt deel uit van verschillende netwerken.

Op de eerste plaats willen wij een levend hart zijn voor mensen in nood, van welke origine dan ook.