Home » Werkingen » De Tinten vzw

 • De Tinten vzw

De Tinten vzw

Vanuit een christelijke visie komt “De Tinten v.z.w.” waar mogelijk tegemoet aan de basisbehoeften van vluchtelingen en helpt hen een menswaardig bestaan uit te bouwen tijdens hun verblijf in België. De werking wordt ondersteund door vrijwilligers èn ervaringsdeskundigen.

De Tinten richt zich tot vluchtelingen zonder verblijfsdocumenten in Gent.

Bij de Tinten kan men terecht:

 • In de koffieruimte: voor onthaal en onderlinge ontmoeting zonder onderscheid van ras, herkomst, overtuiging of godsdienst.
 • In de sociale dienst: voor informatie over de asielprocedure, respectvolle begeleiding in de persoonlijke situatie met hierbij samenwerking en doorverwijzing naar andere professionele diensten.
 • Materiële hulpverlening (voeding - kleding - dekens …) komt tegemoet aan de eerste noden.
 • Huisbezoeken worden gebracht om een zo duidelijk mogelijke kijk op de leefsituatie te verkrijgen.

 

Bekijk een You Tube-filmpje over de werking van 'De Tinten'.

 

 

Naar aanleiding van de toekenning van de Samenlevingsprijs (26 november 2015) aan De Tinten zette Stad Gent deze presentatie van De Tinten online.

Eindejaarssluiting

Gesloten op 26-27 & 29/12;
Voedselondersteuning op 28-12 vindt wel plaats!

 • OPENINGSUREN:

  Onthaal

  Woensdag - donderdag - vrijdag: 14u - 17u
  Zaterdag: 10u - 12u

  Sociale dienst

  Woensdag: 14u - 17u

  Medische dienst

  Vrijdag: 14u - 17u

  Voedselondersteuning

  Vrijdag: 14u - 17u

  Winkels

  Woensdag: 14u - 17u
  Donderdag: 14u - 17u
  Vrijdag: 14u - 17u
  Zaterdag: 10u - 12u