De Sluis-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van armoedebestrijding.
Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd.
De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.