Home » Werkingen » Bloemekenswijk (KDBSW)

 • Bloemekenswijk (KDBSW)

Bloemekenswijk (KDBSW)

De 'Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk - Sociale Werken'  werd in 1995 opgericht om, voor zover het in onze mogelijkheden ligt, mensen uit de wijk te helpen. Dit gebeurt onder meer door voedselondersteuning, die zich richt op mensen uit de buurt die er nood aan hebben.
In ’t Winkeltje kan men terecht voor goedkope tweedehandskledij en huishoudgerief. Op diverse ogenblikken worden mensen bij elkaar gebracht ter gelegenheid van een of ander feest (bv. Sint-Niklaasfeest en Kermisbezoek voor de kinderen, Seniorendag tijdens Bloemekenswijkkermis). Op dit ogenblik zijn er een 25-tal vrijwilligers actief bezig. Waar zinvol worden mensen doorverwezen naar O.C.M.W., Sociaal Centrum Brugse Poort of andere Krasdiensten. Onze dienst maakt deel uit van verschillende netwerken.

Op de eerste plaats willen wij een levend hart zijn voor mensen in nood, van welke origine dan ook.

 • OPENINGSUREN:

  Voedselondersteuning (Getouwstraat 11)
  1ste & 3de donderdag van de maand (9.30u-12.30u en 13.30u-16u)

  Kalender 2019

  'grote bedeling':
  donderdag 10-01 / 7-02 / 7-03 / 4-04 / vrijdag 3-05 / 6-06 / 4-07 / 8-08 / 5-09 / 3-10 / 31-10 / 28-11

  'tussenbedeling':
  donderdag 24-01 / 21-02 / 21-03 / 18-04 / 16-05 / 20-06 / 18-07 / 22-08 / 19-09 / 14-11 / 19-12


  ’t Winkeltje (Maisstraat 55)
  Tweedehandskleding en Huishoudgerief
  maandagmiddag van 13.30 u. tot 16.00 u.
  donderdagmiddag van 13.30 u. tot 16.00 u.

  (Nieuwe kledij voor KRAS-diensten op afspraak met mevr. Jeanine Poelman.)

  Ook andere materiële hulp kan geboden worden in functie van onze mogelijkheden.