Werkingen


17 werkingen rond armoedebestrijding zijn aangesloten bij KRAS vzw.
Elke werking is autonoom en heeft haar eigen werkwijze, doelgroep en werkingsgebied.
KRAS-werkingen delen een gemeenschappelijke visie en werken in onderling overleg.
Een overzicht van de werkingen vind je in de KRAS-folder.