Home » Partners » Welzijnsschakels

 • Welzijnsschakels

Welzijnsschakels

“Welzijnsschakels” is een sociaal-culturele vereniging die werkt rond 4 doelstellingen:

Maatschappelijke betrokkenheid

Die betrokkenheid vertaalt zich in concrete acties die inspelen op lokale noden. 

 • mensen ondersteunen in hun relatie met instellingen, diensten of organisaties 
 • collectieve noden bij deze diensten signaleren en vanuit de ervaring van mensen in armoede de dialoog aangaan met diverse actoren die impact kunnen hebben op structurele armoedebestrijding
 • zelf aanvullende diensten opzetten 
 • meewerken aan een lokaal welzijnsbeleid
 • actief deelnemen aan armoedecampagnes of –manifestaties of zelf dergelijke momenten organiseren

Groep vormen

 • Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar via huisbezoeken, in een ontmoetings- of buurthuis.
 • Via laagdrempelige activiteiten (koken, creatieve ontspanning,..) leren mensen elkaar kennen en waarderen. 
 • Herkenning en solidariteit groeit en vormt een solide basis om ook gespreksgroepen op te zetten omtrent de ervaring op diverse levensterreinen van leven in armoede.

Culturele participatie

 • Vanuit een Welzijnsschakel organiseren mensen uitstappen, veelal met een culturele inslag.
 • Soms inspireert het groepen om zelf aan de slag te gaan en de ervaringen van armoede te vertalen in een geëngageerde voorstelling.

Vorming

 • Welzijnsschakels organiseert vorming naar vrijwilligers die zich inzetten in een lokale groep.
 • Samen met mensen in armoede organiseren groepen soms ook vorming rond de ervaringswereld van mensen in armoede naar lokale organisaties.

 • OPENINGSUREN:

  maandag - donderdag
  9.00u - 12.00u
  13.30u-15.30u