KRAS dankt ...

    Home KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

Vanuit heel verscheiden hoeken krijgen KRAS vzw en de KRAS-diensten financiële en materiële steun.
Deze blijken van waardering van onze werkingen zijn een bemoediging voor de vrijwilligers en dragen bij tot de efficiëntie van onze dienstverlening aan mensen in armoede.

Sommige organisaties en bewegingen steunen ons op een systematische manier. We beschouwen hen dan ook als partners van onze werking.

Van anderen - individuele personen, bedrijven, verenigingen, ... - krijgen we steun in het kader van een project, een occasionele gelegenheid, ...

Dank daarvoor aan:

Markant Gent-Centrum

Van Markant Gent-Centrum kregen we een mooie bedrag op onze rekening. Dank voor de aandacht voor de armoedein onze samenleving en voor de steun aan onze werkingen.

logo Oleon     logo Christeyns

Oleon produceert grondstoffen voor de vervaardiging van zepen, wasmiddelen, ... Het Gentse bedrijf Christeyns is een van hun klanten.
Samen maakten ze de keuze om een sociaal doel te ondersteunen met hun producten. Zo kwamen ze terecht bij KRAS vzw en kregen we een aanzienlijke partij zeeppompjes en wasmiddelen aangeboden. We maken er dankbaar gebruik van om in enkele diensten het ondersteuningsaanbod te verruimen. Dank aan de initiatiefnemers!

 

Bij een nazicht van hun opslagplaatsen in Sint-Amandsberg dacht OXFAM-Wereldwinkels aan KRAS vzw. Ze leverden bij KRAS een mooie en grote partij geschenkartikelen, die van pas kwamen bij allerlei activiteiten voor de doelgroep van onze diensten.

De eerstejaars van Atheneum Wispelberg kiezen in het begin van het schooljaar een doel voor hun solidariteitsacties. KRAS vzw krijgt daarbij elk jaar de nodige aandacht.

 

Striptekenaar Mario De Koninck (Aaargh) liet zich raken door krantenberichten over armoede in Gent. Hij lanceerde een oproep via Facebook en schenkt aan KRAS 100 strips van zijn hand. Die vinden hun weg naar gezinnen in armoede.

 

Tweedehand mode Fann (Burgstraat - Gent) schenkt op het einde van elk seizoen de onverkochte stock aan KRAS vzw.

 

De leerlingen van de eerste graad van Don Boscocollege Zwijnaarde krijgen een info-sessie over de KRAS-werking. Bij die gelegenheid zamelen zij hygiëne-producten in, die aan de KRAS-werkingen worden geschonken.

 

 

Ook dank aan allen die ons steunen en die we hier niet bij naam kunnen noemen.