Voedselsteun / Materiële steun

Ideeën en meningen rond voedselsteun en materiële steun. Bouwstenen voor een gefundeerde visie.

Voedselsteun / Materiële steun

'Noodhulp werkt niet structureel'

'We blijven dingen doen die geen impact hebben' concludeert Tuur Ghys in een artikel op sociaal.net op 28 maart 2022.

 

'Hoe noodhulp ook op lange termijn verschil probeert te maken'

In een bijdrage op sociaal.net op 1 februari 2022 kijkt o.m. Annemie Luyten (De Loodsen -Antwerpen)  kritisch naar de voor- en nadelen van materiële noodhulp.

 

'Dat meer mensen beroep doen op voedselhulp, is het beste bewijs van een falend armoedebeleid'

Marijn Silis verdedigt dit standpunt op sociaal.net op 25 mei 2020.

 

'Voedselsteun is niet oké'

Dit artikel verscheen op sociaal.net op 15 november 2019.

 

'Noodhulp onder protest'

De publicatie 'Noodhulp onder protest. Voedselbanken als wapen voor sociale grondrechten' van UCSIA, onder redactie van Barbara Segaert, Nynke van Uffelen en Christel Van Wonterghem kan je hier als PDF lezen.

 

'De comeback van voedselhulp'

Onderzoekster Caroline Vandekinderen (HoGent) publiceerde in 'Samenleving & Politiek' een artikel onder de titel 'De comeback van voedselhulp als armoedebestrijdingsstrategie'. Het biedt stof tot nadenken.