KRAS: onze visie

KRAS: onze visie

‘Het kan niet dat mensen in onze stad Gent in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze verenigen zich en zoeken om mensen in armoede nabij te zijn.

Een aantal van deze verenigingen en diensten gaat met elkaar in gesprek, maakt onderlinge afspraken en versterkt elkaar. Deze groeiende samenwerking wordt in 1997 ‘KRAS vzw’, een samenwerkingsverband, een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties rond armoede.

Armoede

‘Armoede is onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen hebben, waardoor men  uitgesloten wordt van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien’ (definitie Europese Unie).
KRAS-werkingen delen deze visie: armoede is op de eerste plaats een samenlevingsprobleem. Onze samenleving stelt verwachtingen aan mensen waaraan niet iedereen kan voldoen. We mogen mensen niet met de vinger wijzen. Armoede is een kras op de reputatie van onze samenleving.

Mensen in armoede

Een mens in armoede is op de eerste plaats een mens. Dat hij problemen heeft, schulden, een zwakke gezondheid, lage scholing, geringe weerbaarheid, … verandert daar niets aan. Daarom is respect voor de persoon het uitgangspunt voor elke KRAS-dienst.

Werken met en voor mensen in armoede

Onthaal

De ontmoeting van mens tot mens, een hartelijk onthaal staat centraal in elke KRAS-werking. Kansen geven aan mensen begint met elkaar ontmoeten. We vertrekken vanuit solidariteit en openheid voor ieders sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Materiële ondersteuning

Enkele KRAS-diensten geven materiële ondersteuning. Ze bieden gratis of goedkoop goederen en diensten aan (voeding, kledij, huisraad, luiers, lijntickets, haar- of voetverzorging, …). Zo wordt de druk op een beperkt budget verlicht. Het levenscomfort verbetert.

Noodhulp zou volgens KRAS niet mogen bestaan. Onze maatschappij zou moeten garanderen dat iedereen kan genieten van alle basisrechten. Jammer genoeg is dat nog niet gerealiseerd.

Structureel werk

Materiële ondersteuning ‘krast’ de gevolgen van armoede wat weg, maar biedt geen fundamentele oplossing.

Daarom is die ondersteuning tijdelijk en aanvullend bij andere vormen van hulpverlening. Samen met de mensen wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de problemen waarmee ze te maken hebben en worden ze indien nodig doorverwezen.

KRAS-diensten versterken mensen in armoede door hen kansen te bieden om deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten, aan vorming en overleg. Ze stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten in de werking.

Beleidssignalen

Door mensen in armoede nabij te zijn in hun eerste noden, merken de medewerkers in de KRAS-diensten welke knelpunten er zijn. Vanuit die ervaringen formuleert KRAS signalen aan het beleid en doet voorstellen voor verbeteringen.

KRAS gaat in op elke kans tot overleg en laat zo de stem van mensen in armoede klinken op het maatschappelijke en politieke forum. Zo bouwt KRAS mee aan een structurele aanpak van armoede.

KRAS: een Kring Rond mensen in Armoede in de Stad

Vrijwilligers

KRAS-diensten werken vooral met vrijwilligers. Zo zijn ze mensen nabij, bieden hen tijd en ruimte en spelen soepel in op vragen en noden.

Voor de vrijwilligers biedt KRAS een aangepast vormingsaanbod.

Samenwerking

Werken aan armoede is een kwestie van samenwerking. De complexiteit van armoede vereist dat. KRAS-diensten staan open voor elke vorm van samenwerking ten voordele van mensen in armoede. Die krijgt vorm binnen het KRAS-netwerk en met alle mogelijke diensten, organisaties en instellingen die het opnemen voor de rechten van mensen in moeilijke leefomstandigheden.

Zo vormen we ‘een kring rond mensen in armoede in onze stad’.

 

Download de folder 'KRAS - visie op armoede en armoedebestrijding' (PDF).