KRAS: zin-vol letterwoord

KRAS: zin-vol letterwoord

Letterwoord 'KRAS'

Een zestal bestaande armoedewerkingen, allen onstaan vanuit de parochies in de negentiende-eeuwse rand van Gent, gingen op het eind van de twintigste eeuw met elkaar in overleg. Dat gebeurde in het kader van een bezinningsproces onder de naam 'Kerk aan de Rand van de Stad', meteen de eerste naam van dit samenwerkingsverband.

Spoedig verschoof de betekenis van het letterwoord naar 'Kerk Rond Armoede in de Stad'.

Doorheen de jaren sloten nieuwe en bestaande vrijwilligerswerkingen rond armoedebestrijding zich bij dit samenwerkingsverband aan. Die waren niet verbonden aan een parochie of geloofsgemeenschap. Zo dekte de naam niet langer de lading, en verschoof het letterwoord naar 'een Kring Rond mensen in Armoede in de Stad'.

Dat is precies wat we vandaag doen: in 18 werkingen omringen we met een 600-tal vrijwilligers mensen in armoede en kwetsbaarheid.

 

'Kras' als symbool

Behalve als letterwoord heeft het woord 'kras' ook letterlijk een betekenis voor het doel en het handelen van het samenwerkingsverband.

We beseffen immers dat de activiteiten die we opzetten om mensen in armoede te ondersteunen de armoede niet wegnemen of oplossen; dat ze enkel de negatieve gevolgen voor het dagelijks leven van deze mensen een beetje weg-krassen (cfr. de nagel in het logo, die krassen maakt in de letter 'a').

Dat armoede in onze omgeving kan bestaan, soms zelfs als normaal wordt ervaren, werpt een smet op het beeld van onze maatschappij, een kras op het imago van onze samenleving.

We zouden verder kunnen gaan: 'toch kras dat zoveel mensen in onze stad in armoede leven' en 'toch kras dat vrijwilligers (vaak krasse senioren) dit onrecht dat armoede is moeten bestrijden'.