Schoolprojecten en stages

Schoolprojecten en stages

KRAS vzw en de KRAS-diensten krijgen regelmatig aanvragen voor schoolprojecten, stages of info-sessies.

De bewustmaking rond armoede behoort tot onze belangrijke doelstellingen. Daarom gaan we in de mate van het mogelijke graag op dergelijke vragen in.
Anderzijds willen onze vrijwilligersorganisaties hun tijd en energie in de eerste plaats besteden aan ons basisdoel: de werking voor en met mensen in armoede. Dat brengt mee dat we slechts op een beperkt aantal vragen kunnen ingaan. Daarom doe je er goed aan aanvragen voor info- en inleefmomenten tijdig te stellen en goed te motiveren. Zo kunnen de diensten beoordelen op welke vragen ze ingaan.

Omdat het grootste deel van de taken in de meeste KRAS-werkingen door vrijwilligers worden opgenomen, is het niet evident om aan stagiairs een gepaste begeleiding te bieden. Bij voorkeur laten we daarom ook stagiairs uit sociale opleidingen toe.

In de huidige corona-omstandigheden zijn de werkingen genoodzaakt met een minimum bezetting te werken en om een aantal activiteiten te annuleren of in beperkte mate te laten doorgaan. Ook om die reden zijn er weinig mogelijkheden om een stageplaats aan te bieden.

Voor de samenwerking met scholen stelt KRAS een aantal richtlijnen voor. Dat houdt onder meer in dat we niet met grote groepen werken en een leeftijdsgrens hanteren. Ook vragen we uitdrukkelijk dat de leraars en niet de leerlingen contact nemen. De volledige richtlijnen vind je hier (PDF-document).