Inzamelacties

Inzamelacties

Een 6-tal KRAS-werkingen gebruiken tweedehands kledij als middel om mensen in armoede te steunen. In deze werkingen wordt goede tweedehands kledij graag aanvaard. Vaak wordt kledij niet geheel gratis ter beschikking gesteld. Door een kleine bijdrage te vragen, voelt degene die de kledij krijgt zich ‘klant’ en besteedt hij meer zorg aan de ontvangen goederen.

Een 10-tal KRAS-werkingen gebruiken voedselsteun als middel om mensen in armoede te steunen. Daarbij worden o.m. voedseloverschotten gebruikt. Schenkingen als particulier zijn echter niet vanzelfsprekend. Onze werkingen zijn gebonden aan de voorschriften van FAVV en kunnen slechts een beperkt aantal producten ontvangen, en dan nog op voorwaarde dat de vervaldatum niet is overschreden.

KRAS en de KRAS-werkingen beschikken over zeer beperkte opslagruimtes. Schenkingen van grotere volumes (zoals meubilair) kunnen we dan ook enkel aanvaarden als we ze onmiddellijk kunnen doorgeven aan iemand die er naar vraagt.

 

Enkele aanbevelingen:

  • Schenk enkel goederen die je zelf ook respectvol aan iemand persoonlijk zou aanbieden. Bezorg onze vrijwilligers geen onnodige werklast door onbruikbare spullen te geven.
  • Vooraleer je een 'inzamelactie' opzet, doe je best navraag bij een armoede-organisatie of er wel degelijk nood is aan bepaalde artikelen. Het is niet zinvol om eerst een inzameling op te zetten en dan tot de vaststelling te komen dat niemand gebaat is met de goederen.
  • KRAS vzw heeft een samenwerkingsakkoord met de Gentse kringwinkels. Wanneer we mensen willen helpen met bv. meubelen of huishoudtoestellen, kunnen we daarvoor de kringwinkels aanspreken. Voor heel wat goederen is het daarom zinvol om ze naar een kringwinkel te brengen.

 

Een geslaagd voorbeeld:

De eerste graad van Don Bosco Zwijnaarde heeft al een jarenlange traditie om in de adventstijd hygiëneproducten in te zamelen voor de KRAS-werkingen. Elk jaar schenken ze zo een grote hoeveelheid tandpasta en tandenborstels, shampoo, douchegel, ... Die producten wegen zwaar door in het budget van een gezin in armoede en zijn daarom erg gegeerd oin onze werkingen met materiële steun.