Financiële steun

Financiële steun

Financiële steun

‘Koken kost geld’. Dat geldt ook voor diensten die zich inzetten voor mensen in armoede. Gelukkig mogen we rekenen op organisaties die ons systematisch financieel ondersteunen en op tal van eenmalige private giften. We zijn daar erg dankbaar voor.

Deze financiële steun is misschien wel de zekerste weg om deel te nemen aan onze strijd voor een menswaardig leven van mensen in armoede. Giften op het rekeningnummer BE84 8906 8414 3859 van KRAS vzw worden deels gebruikt voor de betaling van gezamenlijke initiatieven en deels doorgegeven aan de aangesloten diensten, rekening houdend met hun concrete noden. Op de pagina’s van elk van de diensten vermelden we hun eigen rekeningnummer.

KRAS vzw kan voor deze giften geen fiscaal attest afleveren.

 

Wel komt KRAS vzw in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon (Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel) worden gestort, met als mededeling ‘voorkeur project nr 5025 Kras vzw’ en die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw. Momenteel loopt bij Caritas Hulpbetoon het KRAS-woonproject. We gebruiken deze middelen ondermeer om de huur te bepalen van appartementen waarin we gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdelijk huisvesten en een domicilie geven. Dat geeft hen de kans een stabieler leven op te bouwen, werk te vinden en hun kinderen in rustige omstandigheden school te laten lopen.