Financiële steun

Financiële steun

Om aan mensen in armoede materiële steun te bieden, maken we gebruik maken van goederen en voeding die we gratis krijgen. Toch brengt de werking heel wat kosten met zich mee. Transport en opslag van gratis voeding is niet gratis. Bovendien volstaan de gratis producten niet om aan mensen respectvolle ondersteuning te bieden. Gelukkig mogen we rekenen op organisaties die ons systematisch financieel ondersteunen en op tal van eenmalige private giften. We zijn daar erg dankbaar voor.

Deze financiële steun is misschien wel de zekerste weg om deel te nemen aan onze strijd voor een menswaardig leven van mensen in armoede. Giften op het rekeningnummer BE84 8906 8414 3859 van KRAS vzw worden deels gebruikt voor de betaling van gezamenlijke initiatieven en deels doorgegeven aan de aangesloten diensten, rekening houdend met hun concrete noden. Op de pagina’s van elk van de diensten vermelden we hun eigen rekeningnummer.
KRAS vzw kan voor deze giften geen fiscaal attest afleveren.

Wel komt KRAS vzw in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon (Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel) worden gestort, met als mededeling ‘voorkeur project nr 5025 Kras vzw’ en die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Ben je klant bij Makro? Koppel dan je klantenkaart aan KRAS vzw in het kader van de actie 'een leuk steuntje'. Van dan af doet Makro bij elke aankoop een schenking ter waarde van 3% van het aankoopbedrag aan KRAS vzw. Aan jou kost het niets extra. Schrijf je in via https://www.leuksteuntje.be/

Ook door aankopen te doen bij een online-winkel kan je KRASvzw steunen. Log in via 'www.trooper.be' en kies om KRAS vzw te steunen. De online-winkel schenkt een bedrag aan KRAS; jou kost het niets extra!

Wie een Dolce Gusto-koffieapparaat gebruikt, heeft nóg een kans om 2 vliegen in 1 klap te vangen: het TerraCycle-recyclageprogramma. Je kan gratis je gebruikte capsules voor recyclage versturen, en tegelijk punten sparen die worden omgezet in een bijdrage aan KRAS vzw. Lees er alles over op de TerraCycle-website.