Home » Aangesloten werkingen » Housing Café

Housing Café

Het Housing Café Gent is een project van Caritas International. Recent erkende vluchtelingen en mensen met het statuut subsidiaire bescherming kunnen er, op afspraak, terecht voor ondersteuning bij hun zoektocht naar een eerste woning in België.

Elke maandag vinden er sessies ‘woonzoeken’ plaats: onder begeleiding van een professioneel medewerker ondersteunen vrijwilligers nieuwkomers bij hun (online) zoektocht op de private huurmarkt en contacteren ze huiseigenaars / immokantoren. De andere weekdagen worden, in de mate van het mogelijke, huisbezoeken mee begeleid. Tot slot ondersteunen we nieuwkomers bij hun installatie in een nieuwe woning en leiden we hen toe naar de bevoegde sociale partners in de regio.


Waarom een Housing Café?

Het is vandaag voor velen niet gemakkelijk een kwaliteitsvolle, betaalbare woning te vinden. Niet zelden komen daar voor nieuwkomers nog extra uitdagingen bij: de plek waar naar een woning wordt gezocht is nieuw, nieuwkomers en eigenaars / immokantoren spreken vaak een andere taal, nieuwkomers hebben na hun erkenning maar beperkt de tijd om de opvang te verlaten en een woning te vinden, eigenaars / immokantoren zijn relatief onbekend met de doelgroep etc. Tegelijk is het vinden van een woning een cruciale stap in het integratieproces van nieuwkomers: het is pas dan dat een nieuw sociaal netwerk kan uitgebouwd worden en dat de focus kan komen te liggen op het verwerven van taal en de toeleiding naar de arbeidsmarkt!


Hoe werkt het Housing Café?

We werken op afspraak en op doorverwijzing vanuit instanties die voorzien in de opvang van recent erkende vluchtelingen en personen met het statuut subsidaire bescherming. Een inschrijvingsfiche kan opgevraagd worden via het algemeen emailadres housingcafegent@caritasint.be.

Na inschrijving komt de betrokkene op een wachtlijst. Van zodra een plaats vrij is worden de assistent en de betrokkene opnieuw gecontacteerd. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald o.b.v. de datum van inschrijving en o.b.v. het profiel van de betrokkene(n) (en zijn / haar nood aan ondersteuning. ).

  • OPENINGSUREN:

    maandag 14.00u-17.00u

    enkel op afspraak