Aangesloten werkingen

    Home » Aangesloten werkingen


16 werkingen rond armoedebestrijding zijn aangesloten bij KRAS vzw.
Elke werking is autonoom en heeft haar eigen werkwijze, doelgroep en werkingsgebied.
KRAS-werkingen delen een gemeenschappelijke visie en werken in onderling overleg.