Sociaal InnovatieProject

Sociaal InnovatieProject

"Welk prijskaartje hangt er aan de organisatie van gratis voedselsteun en andere materiële ondersteuning van mensen in armoede?"

"Zijn er andere, misschien efficiëntere werkvormen te bedenken?"

"Voor wie is welke vorm van materiële steun het meest geschikt?"

"Hoe kan je materiële ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties inzetten om hun situatie fundamenteel te verbeteren?"

Dit zijn maar enkele van de vragen waarop het Sociaal Innovatieproject een antwoord zoekt, Samen met 13 partners uit de sociale, academische en bedrijfswereld.

Een ruime omschrijving is te vinden op de website van Stad Gent.