Wat doet KRAS vzw?

De lokale werkingen, aangesloten bij KRAS vzw, hebben hun eigen aanbod aan activiteiten met en voor mensen in armoede. Daarnaast neemt KRAS vzw initiatieven als ondersteuning van de lokale werkingen, of bedoeld voor de bezoekers van de KRAS-werkingen.

Wat doet KRAS vzw?

KRAS vzw staat voor ‘een kring rond mensen in armoede in de stad’. Dat is ook wat de nagenoeg 600 vrijwilligers in onze 18 aangesloten werkingen doen. Ze maken tijd voor mensen in armoede en omringen hen met ondersteuning en zorg.

Elke werking heeft een eigen aanpak en vaak ook een eigen werkingsgebied of doelgroep. Een aantal werkingen bieden materiële ondersteuning in de vorm van gratis voeding, hygiëneproducten, kledij, … Of mensen in kwetsbare leefomstandigheden kunnen er terecht voor een douche, basis medische zorg,  een gratis maaltijd, voor een babbel bij een tas koffie, om de wasmachine of een computer met internet te gebruiken, … Samen bereiken de werkingen zo’n 14.000 mensen per jaar.

Door de onderlinge samenwerking leren de vrijwilligers van elkaars ervaringen en kunnen de werkingen naar elkaars aanbod verwijzen. Samen leren de werkingen veel over de oorzaken en gevolgen van het leven in armoede. Zo bouwde KRAS vzw tijdens haar 25-jarig bestaan een rijke ervaring op en kan zij met het lokale en bovenlokale beleid bouwen aan een fundamentele aanpak van de oorzaken van armoede.

 

Overkoepelende initiatieven

Als samenwerkingsverband neemt KRAS ook initiatieven voor mensen in armoede of als ondersteuning en vorming voor vrijwilligers-medewerkers van de KRAS-diensten.

 • Door een overeenkomst met 2 Gentse kappersopleidingen (PIHS en OLVIGent) kunnen mensen uit de KRAS-werkingen er terecht voor een kostenloze kappersbeurt.
 • Een overeenkomst met de opleiding 'Podologie' aan Artevelde Hogeschool zorgt er voor dat mensen uit de KRAS-werkingen een beroep kunnen doen op gratis medische voetverzorging.
 • Studenten van de opleiding 'Mondhygiënisten' van Artevelde Hogeschool screent het gebit van mensen die door KRAS-werkingen worden aangebracht. Deze werking werd gelanceerd vanuit De Tinten vzw en staat open voor alle bezoekers van KRAS-werkingen die een 'mondzorgcoach' hebben.
 • In samenwerking met de Balie van Gent kan KRAS vzw in enkele werkingen gratis juridisch advies aanbieden.
 • Onder de naam 'KRASsertief' komen mensen uit verschillende KRAS-werkingen regelmatig samen. Ze bespreken thema's die hen bezig houden en nemen deel aan vormende en ontspannende activiteiten.
 • In oktober biedt KRAS aan geïnteresseerde mensen uit de KRAS-werkingen een eigen bedevaart naar Lourdes-Oostakker aan, met zingevende animatie op maat.

 

Vertegenwoordiging

KRAS vzw vertegenwoordigt de KRAS-werkingen in overlegvergaderingen met het lokale beleid of met partners in het welzijnswerk.

 • Zo maakt KRAS vzw ondermeer deel uit van de Werkgroep Signalen van de Eerstelijnszone Gent.
 • KRAS-vertegenwoordigers maken deel uit van de werkgroep rond '17 oktober. Dag tegen extreme armoede'.
 • KRAS is vertegenwoordigd in stedelijke overlegvergaderingen rond het armoedebeleid.
 • KRAS neemt deel aan vergadering van de 'Taskforce Wonen en Opvang' en van het 'Migratieforum'.

 

Eenmalige projecten

Inspelend op de actualiteit of op geboden kansen, zet KRAS vzw sporadisch eigen projecten op.

 • Het theaterproject 'Niet met Grote Woorden' bracht in 2017 en 2018 een podiumgebeuren rond de binnenkant van armoede.
 • Het fotoproject 'Belleke Trek' rond de wooncrisis in Gent resulteerde in een fake immo-kantoor 'Immoneb' en een tentoonstelling in Shopping Center Zuid.