Visie

Visie

Visie

Kras-diensten werken vanuit de visie dat elke mens recht heeft op respect en op een menswaardig leven.
Dit uitgangspunt heeft als direct gevolg dat de geboden hulp niet betuttelend mag zijn maar gericht op het creëren van betere levensperspectieven voor de mens in armoede.

Kansarmoede heeft als hoofdkenmerk het gelijktijdig samengaan van achterstellingfactoren op alle essentiële levensdomeinen. Kwalitatieve basishulp moet dan ook veelzijdig zijn: individuele begeleiding op maat gaat samen met bemiddeling, doorverwijzing, samenwerking en netwerkvorming.

Mensen in precaire levensomstandigheden moeten de mogelijkheid krijgen om tot rust te komen. Het creëren van kansen op ontmoeting in een bemoedigende omgeving kunnen een eerste aanzet vormen tot het doorbreken van het maatschappelijke isolement en tot maatschappelijke (re-)integratie en participatie.

Elke kans dient aangegrepen te worden om mensen in armoede te bevestigen in hun waardigheid. Zo verhoogt hun zelfbeeld.

Groepswerking en samenwerking ondersteunen en versterken de stem van de mens in armoede, tot ze klinkt op alle beleidsniveaus.