20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

    Home » Werking » 20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

20 oktober 2017 - 20 jaar KRAS vzw

‘Het kan niet dat mensen in onze stad Gent in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze verenigen zich en nemen initiatieven om mensen in armoede nabij te zijn. Een aantal van deze verenigingen en diensten gaat met elkaar in gesprek, maakt onderlinge afspraken en versterkt elkaar. Deze groeiende samenwerking wordt in 1997 ‘KRAS vzw’, een samenwerkingsverband, een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties rond armoede.

Ze vormen een kring van vrijwilligers die met hun dagelijkse inzet mensen in armoede steun, een gezicht en stem willen geven. Kras maakt vrijwilligersinzet zichtbaar, leidt mensen toe naar de eerstelijnsdiensten en is pleitbezorger van de meest kwetsbare mensen in  de Gentse overlegraden. Daarom kreeg Kras in 2010 de Federale Prijs armoedebestrijding.

Vorming en uitwisseling tussen de krasdiensten verzekeren de kwaliteit van de dienstverlening en de ontmoetingskansen.  Mensen in armoede participeren meer en meer in de werkingen.

Meer dan ooit beseffen we dat armoede een 'never ending story' is. Een complexe realiteit met verschillende gezichten. Simpele antwoorden zullen geen soelaas bieden. Eenvoudige recepten zijn er niet. Via acties en programma’s voor ontwikkeling en hulpverlening, hoe goed ook bedoeld en hoe noodzakelijk ook, zullen we er niet komen. Alleen een breed draagvlak van solidariteit, engagement én een diepe waardering voor de mensen in armoede kan het tij  doen keren.

Gelukkig staat KRAS er niet alleen voor. Om de problemen aan te pakken kunnen we rekenen op steun van officiële en private instanties. Daardoor kan Kras mensen nabij zijn die anderen moeilijk bereiken.

Op die 20 jaar is KRAS is uitgegroeid tot een vernieuwende organisatie, aan het werk in diverse uithoeken van onze stad. Omdat vrijwilligers de werkingen dragen, hoeven we ons niet te laten leiden door een economische logica van nut en opbrengst maar door de mens die schuil gaat achter het armoede, wie hij of zij ook is. Armoede blijft immers een onrecht waar we  tegen in gaan.

Zolang er nog één mens in armoede rondloopt in Gent is ons werk niet af. Met overtuiging en enthousiasme, samen met de 16 aangesloten organisaties en ruim 500 vrijwilligers, gaat Kras verder op de weg die 20 jaar geleden werd ingeslagen.

20 jaar KRAS is niet echt een aanleiding tot feesten. We zouden liever hebben vastgesteld dat na 20 jaar onze redenen van bestaan waren weggevallen. Maar het tegendeel is waar...

We drukken wel onze dankbaarheid uit om 20 jaar groeiende samenwerking en volgehouden inzet van zoveel vrijwilligers. Op een 'eigenzinnig' evenement op 20 oktober zetten we vooral dàt in de kijker. We nodigen er op de eerste plaats mensen in armoede en betrokkenen bij de KRAS-werkingen bij uit.

Diezelfde dag verschijnt het eenmalige magazine 'Da's Kras' als een vlotte presentatie van de KRAS-werkingen in al zijn facetten.