'Niet met grote woorden'

'Niet met grote woorden'

'Niet met grote woorden'

In regelmatige samenkomsten, eerst in de eigen KRAS-dienst en later in de zaal van het KRAS-gebouw, ging een groep mensen op zoek naar een sterke verwoording van hun ervaringen met armoede. Wat begon onder de werktitel 'De Kloof Dichten' kreeg gaandeweg meer en meer gestalte als een podiumpresentatie waarin diverse expressievormen aan bod komen. De definitieve naam 'Niet met grote woorden' drukt best uit wat er te beleven valt. In spel, dans en beweging, dialoog, verhaal, zang en symbolische handelingen maakten begeleiders Maya en Jitse met de mensen hun verhaal tot een aangrijpend geheel.

Ondertussen kreeg het resultaat een eerste toetsing in een semi-publieke voorstelling; ook de komende maanden volgen nog enkele proef-presentaties. Vanaf het najaar krijgt het programma een definitieve gestalte, zodat het kan ingezet worden als een instrument om armoede bespreekbaar te maken.

Onze dank aan OCMW Gent en Welzijnszorg die aan de KRAS de middelen ter beschikking stelden om dit project te realiseren.