KRAS aan tafel bij de bisschop

KRAS aan tafel bij de bisschop

KRAS aan tafel bij de bisschop

Op zondag 2 oktober vierde het bisdom Gent een driedubbel feest: de feestdag van patroonheilige Sint-Bavo, een feestelijke bekroning van het Jaar van de Barmhartigheid en de 75ste verjaardag van bisschop Luc Van Looy. Bij die gelegenheid nodigde de bisschop 150 mensen aan tafel, die verbonden zijn aan de KRAS-diensten. Ze konden, samen met de medewerkers van het bisdom, genieten van een heerlijke maaltijd en aansluiten bij het feestelijke dagprogramma.