Ieders Stem Telt: het rapport

Ieders Stem Telt: het rapport

Ieders Stem Telt: het rapport

'Ieders Stem Telt' (een initiatief van verschillende organisaties die in Gent actief zijn rond welzijn en armoede) evalueert jaarlijks de vorderingen die het stadsbestuur maakt in de uitvoering van hun beleidsplannen rond armoede. De resultaten worden weergegeven als een rapport, dat op 8 december aan het schepencollege werd uitgereikt. Op heel wat terreinen klonk het resultaat gematigd positief. In een reactie engageerde elke schepen zich om binnen de eigen bevoegdheid verder te gaan op de gekozen weg. Toch klonk ook de bedenking dat beleid op Vlaams en nationaal niveau het niet altijd gemakkelijk maakt om efficiënt te handelen.