KRAS dankt ...

    Home KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

KRAS dankt ...

Vanuit heel verscheiden hoeken krijgen KRAS vzw en de KRAS-diensten financiële en materiële steun.
Deze blijken van waardering van onze werkingen zijn een bemoediging voor de vrijwilligers en dragen bij tot de efficiëntie van onze dienstverlening aan mensen in armoede.

Sommige organisaties en bewegingen steunen ons op een systematische manier. We beschouwen hen dan ook als partners van onze werking.

Van anderen - individuele personen, bedrijven, verenigingen, ... - krijgen we steun in het kader van een project, een occasionele gelegenheid, ...

Dank daarvoor aan:

De voorschriften voor de bedrijfskledij bij Volvo Cars Gent veranderden, zodat er een 300-tal bodywarmers in de stock bleven liggen die binnen het bedrijf geen bestemming meer hadden. Ze werden aan KRAS aangeboden en vinden spoedig hun weg naar mensen die er nuttig gebruik van kunnen maken.

 

logo Oleon     logo Christeyns

Oleon produceert grondstoffen voor de vervaardiging van zepen, wasmiddelen, ... Het Gentse bedrijf Christeyns is een van hun klanten.
Samen maakten ze de keuze om een sociaal doel te ondersteunen met hun prodrcten. Zo kwamen ze terecht bij KRAS vzw en kregen we een aanzienlijke partij zeppompjes en wasmiddelen aangeboden. We maken er dankbaar gebruik van om in enkele diensten het ondersteuningsaanbod te verruimen. Dank aan de initiatiefnemers!

 

Bij een nazicht van hun opslagplaatsen in Sint-Amandsberg dacht OXFAM-Wereldwinkels aan KRAS vzw. Ze leverden bij KRAS een mooie en grote partij geschenkartikelen, die de komende maanden van pas komen bij allerlei activiteiten voor de doelgroep van onze diensten.

 

KRAS vzw mag in de toekomst rekenen op regelmatige leveringen van producten uit de magazijnen van Horeca-groothandel METRO in Evergem. Wat voor hun onderneming niet langer bruikbaar is, is dat vaak wel in onze werkingen voor mensen in armoede. Harteljk dank daarvoor.

KRAS vzw kreeg een mooie partij nieuwe en degelijke winterjassen aangeboden van Wellensteyn Belgium. Erg welkom in deze tijd! Dank aan de zaakvoerder.

 

De leerlingen van Atheneum Wispelberg zetten zich tijdnes hun solidariteitsproject voor het tweede jaar o rij in voor KRAS vzw. Doorheen een heel gamma activiteiten zamelden zowat klassen samen het bijzonder mooie bedrag van ruim 3300 EURO in.

 

De kinderen van Leefgroep Brel in 'De Wonderfuit' (Sint-Amandsberg) zamelden speelgoed in en bezorgde het in feestelijk versierde schoendozen aan KRAS vzw. Het worden feestgeschenkjes voor kinderen in armoede.

 

Door de bemiddeling van VOG schonk American Outfitters ons een partij winterse kinderjassen, erg welkom voor gezinnen in armoede.

 

Striptekenaar Mario De Koninck (Aaargh) liet zich raken door kreantenberichten over armoede in Gent. Hij lanceerde een oproep via Facebook en schenkt aan KRAS 100 strips van zijn hand. Die vinden hun weg naar gezinnen in armoede.

 

Onze partner VOG financiert in de eindejaarsperiode de levering van 900 kerstmaaltijden door Ateljee via de KRASdiensten.

 

Tweedehand mode Fann (Burgstraat - Gent) schenkt op het einde van elk seizoen de onverkochte stock aan KRAS vzw.

 

De leerlingen van de eerste graad van Don Boscocollege Zwijnaarde kregen een info-sessie over de KRAS-werking. Bij die gelegenheid zamelden zij hygiëne-producten in, die aan de KRAS-werkingen werden geschonken.

 

FilmFest Gent 2016 nodigde KRAS vzw uit om aanwezig te zijn op de gala-avond en enkele andere bijzondere vertoningen. Naar aanleiding van de openingsfilm 'I, Daniel Blake', plaatste het Festival de lokale armoede in de kijker. Alle bezoekers werden uitgenodigd om een gift aan KRAS vzw te doen. In totaal bracht dat meer dan € 5000 op.

 

Dank zij de Communitywerking van KAA Gent konden de KRAS-diensten heel wat mensen voorzien van degelijke nieuwe sportschoenen.

 

 

Ook dank aan allen die ons steunen en die we hier niet bij naam kunnen noemen.