Home » Aangesloten werkingen » Sociale Werken Bloemekenswijk

 • Sociale Werken Bloemekenswijk

Sociale Werken Bloemekenswijk

De ‘Sociale Werken Dekenij Bloemekenswijk’  werd in 1995 opgericht om, voor zover het in onze mogelijkheden ligt, mensen uit de wijk te helpen. Ondertussen beslaat ons gebied naast de parochie van Sint-Vincentius ook de parochies van Sint-Jozef, Sint-Godelieve en Sint-Catharina. Maandelijks verschaffen we een voedselpakket.
In ’t Winkeltje kan men terecht voor goedkope tweedehandskledij en huishoudgerief. Op diverse ogenblikken worden mensen bij elkaar gebracht ter gelegenheid van een of ander feest (bv. Sint-Niklaasfeest en Kermisbezoek voor de kinderen, Seniorendag tijdens Bloemekenswijkkermis). We werken heel nauw samen met de parochie van Sint-Vincentius. Op dit ogenblik zijn er een 25-tal vrijwilligers actief bezig. Waar zinvol worden mensen doorverwezen naar O.C.M.W., Sociaal Centrum Brugse Poort of andere Krasdiensten. Onze dienst maakt deel uit van verschillende netwerken.

Op de eerste plaats willen wij een levend hart zijn voor mensen in nood, van welke origine dan ook.

 • OPENINGSUREN:

  Voedselondersteuning (Maïsstraat 14)
  1ste & 3de donderdag van de maand (9.30u-12.30u en 13.30u-16u)
  na doorverwijzing door diensten worden mensen steeds geholpen

  ’t Winkeltje (Maisstraat 55)
  Tweedehandskleding en Huishoudgerief
  maandagmiddag van 13.30 u. tot 16.00 u.
  donderdagmiddag van 13.30 u. tot 16.00 u.

  Krasdiensten kunnen met mevr. Jeanine Poelman contact opnemen in verband met nieuwe kleding. 

  Ook andere materiële hulp kan geboden worden in functie van onze mogelijkheden.