Werkingen


18 werkingen rond armoedebestrijding zijn aangesloten bij KRAS vzw.
Elke werking is autonoom en heeft haar eigen werkwijze, doelgroep en werkingsgebied.
KRAS-werkingen delen een gemeenschappelijke visie en werken in onderling overleg.
Een overzicht van de werkingen vind je in de KRAS-folder.

Info

Baby-Nest vzw

Baby-Nest is een vzw, ontstaan uit de koninklijke dekenij Bloemekenswijk, met als doel kansarme (zwangere) moeders een babyuitzet te bezorgen. Alles is tweedehands en afkomstig van schenkingen. Wij zorgen er ook voor dat alles onmiddellijk bruikbaar is (gewassen en nagekeken). Pampers, verzorgingsproducten en werkingskosten worden…

De Helpende Hand

vzw De Helpende Hand is een koepelorganisatie van evangelisch/protestantse kerken in de Gentse agglomeratie, opgericht in 1994 met als doel een maatschappelijk engagement op te bouwen rond armoedebestrijding. Begin 2010 is de Welzijnsschakel 'De Helpende Hand' opgericht in Zwijnaarde als werking binnen deze organisatie. We richten ons naar elke…

De Sloep - Onze Thuis

De Sloep-Onze Thuis is een vrijwilligersorganisatie die werk maakt van kansarmoedebestrijding. Personen en gezinnen, ongeacht afkomst, kunnen in de dienst terecht voor dagelijks onthaal, ontmoeting en een warme maaltijd. De sociale dienst biedt begeleiding en ondersteuning en indien nodig materiële crisishulp.

Info

De Tinten vzw

Vanuit een christelijke visie komt “De Tinten v.z.w.” waar mogelijk tegemoet aan de basisbehoeften van vluchtelingen en helpt hen een menswaardig bestaan uit te bouwen tijdens hun verblijf in België. De werking wordt ondersteund door vrijwilligers èn ervaringsdeskundigen. De Tinten richt zich tot vluchtelingen zonder verblijfsdocumenten in Gent.

Geraarke

Het Geraarke is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die via de verkoop van tweedehandskledij en voedselondersteuning in contact wil komen met mensen in armoede.Van daaruit worden mensen begeleid naar meer gespecialiseerde diensten. Voor de ontmoetingsfunctie worden mensen toegeleid naar de Zuidpoort. In het Geraarke kan men terecht…

Huize Nieuwpoort

Huize Nieuwpoort biedt een thuis aan mensen uit de buurt, een plek om samen te komen, om elkaar te ontmoeten bij een tas koffie, om eens iemand te zien en te horen. Een plek voor een losse babbel en een ernstig gesprek, om een kaartje te leggen of tot rust te komen.